Office of Strategic Services (OSS) - Operasjon Rype 1945

Hovedkvarteret til Operasjon Rype

Bygningen som ble brukt som hovedkvarter for Operasjon Rype var etter hvert i svært dårlig forfatning etter å ha stått tomt i mange år. Tidligere sjef for HV-12 Ebbe Deraas har derfor tatt initiativ til å redde det historiske bygget.

Sammen med andre gode krefter ble organisasjonen OSS Gjefsjøen etablert med Ebbe Deraas som styreleder og blant annet tidligere Forsvarssjef Harald Sunde i styret. OSS Gjefsjøen har en god kobling mot OSS Society i USA og ikke minst med veteranorganisasjonene til Forsvarets Spesialstyrker. Våren 2018 startet det ambisiøse prosjektet med å restaurere bygget. Ikke bare var bygget i svært dårlig stand, men Gjefsjøen fjellgård er også en av fire fjellgårder i Snåsa som mangler veiforbindelse og en av to som også er i drift. Til fots eller på ski er det en 6-7 timers tur inn til Gjefsjøen. Alternativet er båtskyss over fra Bjørkedet på svensk side av Gjevsjøen mens scooter er det beste alternativet på vinterstid.

Under ledelse av OSS Gjefsjøen er det gjennomført dugnadsarbeidet til en verdi av så langt over en million kroner. Arbeidet startet våren og sommeren 2018 da bygningen og tømmerkassen ble demontert. Deretter ble tømmeret kjørt til bygds med snøscooter vinteren 2020. Hos tømrerbedriften Øverbygg på Snåsa ble tømmerkassen satt opp igjen innendørs og de delene som ikke kunne reddes ble byttet ut. Vinteren 2020 ble så tømmeret fraktet tilbake til Gjefsjøen på snøscooter før det tidkrevende dugnadsarbeidet med å sette opp igjen bygningen kunne starte. Tømmerkassen er nå kommet opp igjen på ny grunnmur og de originale materialene gjenbrukes i den grad det er mulig slik at bygget skal kunne ivaretas i den originale fremtoning fra da Operasjon Rype ble gjennomført. Blant de som har gjort en solid dugnadsinnsats er også Heimevernsungdommen i Trøndelag.

Åpning 3. september 2021

Restaureringen startet i mai 2018 og var tilnærmet ferdigstilt til åpningen 3. september 2021.

Se NRK Midtnytt sin reportasje fra OSS Gjefsjøen 26. august 2020

Trøndelag fylkes kulturpris og Snåsafondets inspirasjonspris

16. desember 2021 mottok Kristian Nastad og Ebbe Derås i OSS Gjefsjøen Snåsafondets inspirasjonspris for 2021.

9. mars 2022 ble OSS Gjefsjøen tildelt Trøndelag fylkes kulturpris under møte i fylkestinget. Se opptak fra utdelingen og les Ebbe Deraas sin takketale.

Økonomiske støttespillere

Det har vært en betydelig interesse for å støtte prosjektet finansielt. Både Gjensidigestiftelsen, Nordenfjeldske Bykreditts Stiftelse, Stiftelsen UNI, Gunnar Sønsteby Minnefond og The OSS Society har gitt solide bidrag til arbeidet. Også familien Colby har bidratt med en større pengesum.

Ønsker du å bidra med økonomisk støtte til prosjektet?

Da kan du benytte kontonummer 15062095986 i DnB

Vipps #708612

Ved betaling fra utlandet
Bank: DNB
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO4515062095986

Kontaktinformasjon

Styreleder: Kristian Nastad
E-post: kristian@vffsk.no

Styremedlem: Harald Sunde.

Følg OSS Gjefsjøen på Facebook

Følg OSS Gjefsjøen på Instagram

Følg OSS Gjefsjøen på LinkendIn

sabotasjeoperasjonen

Operasjon rype

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Heimevernets nåværende innsatsstyrke “Rype” har tatt navn etter operasjonen.

laget på lokale urter og planter fra Gjefsjøen

Gjefsjø­akevitt

Akevitten er destillert på vann, lokale urter og planter fra Gjefsjøen. Det er laget som en hyllest til ære for Operasjon Rype som opererte med base  på Gjefsjøen gård i fjellene på Snåsa i slutten av andre verdenskrig. Akevitten destilleres eksklusivt på Inderøy Brenneri.