Office of Strategic Services (OSS) - Operasjon Rype 1945

Restaurering av hovudkvarteren

Bygnaden som ble brukt som hovedkvarter for Operasjon Rype var etter hvert i svært dårlig forfatning etter å ha stått tomt i mange år. Tidigare sjäf for HV-12 Ebbe Deraas har därför tagit initiativ till at rädda det historiska bygget.

Tillsammans med andra goda krafter bildades organisationen OSS Gjefsjøen med Ebbe Deraas som styrelseordförande och bland annat tidigare försvarschef Harald Sunde i styrelsen. OSS Gjefsjøen har en bra koppling till OSS Society i USA och med veteranorganisasjonene til Forsvarets Spesialstyrker. Våren 2018 började det ambitiösa projektet med att restaurera byggnaden. Byggnaden var inte bara i mycket dåligt skick, men Gjefsjøen är också en av fyra bergsgårdar i Snåsa som saknar vägförbindelse och en av två som också är i drift. Till fots eller på skidor är det en 6-7 timmars resa till Gjefsjøen. Alternativet är en båttur över från Björkedet på den svenska sidan av Gjevsjøen medan en skoter är det bästa alternativet på vintern.

Under ledning av OSS Gjefsjøen har välgörenhetsarbetet utförts till ett värde av drygt en miljon kronor. Arbetet började våren och sommaren 2018 då byggnaden och virkeslådan demonterades. Virket kördes sedan till byn med snöskoter vintern 2020. Hos snickeriföretaget Øverbyggpå Snåsa sattes timmerlådan upp igen inomhus och delarna som inte kunde sparas byttes ut. Vintern 2020 transporterades virket tillbaka till Gjefsjøen på snöskoter innan det tidskrävande arbetet med att bygga upp byggnaden igen kunde börja. Trälådan har nu kommit upp igen på en ny grundvägg och originalmaterialen återanvänds så långt det är möjligt så att byggnaden kan tas om hand i det ursprungliga utseendet från dess Operasjon Rype ble utförd. Blannt dom som har gjort en solid dugnadsinnsats er også Heimevernsungdommen i Trøndelag.

Restaureringen startet i mai 2018 og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021.

Økonomiske støttespillere

Det har vært en betydelig interesse for å støtte prosjektet finansielt. Både Gjensidigestiftelsen, Nordenfjeldske Bykreditts Stiftelse, Stiftelsen UNI, Gunnar Sønsteby Minnefond og The OSS Society har gitt solide bidrag til arbeidet. Også familien Colby har bidratt med en større pengesum.

Vill du bidra med ekonomiskt stöd till projektet?

Då kan du använda kontonummer 15062095986 i DnB Bank

Vid betalning från utlandet

Bank: DNB
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO4515062095986

Kontaktinformasjon

Styreleder: Kristian Nastad

E-post: kristian@vffsk.no

Styremedlem: Harald Sunde.

Følj OSS Gjefsjøen på Facebook

Følj OSS Gjefsjøen på Instagram

Følj OSS Gjefsjøen på LinkedIn

Se NRK Midtnytt sin reportasje fra OSS Gjefsjøen 26. august 2020

sabotasjeoperasjonen

Operasjon rype

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Heimevernets nåværende innsatsstyrke “Rype” har tatt navn etter operasjonen.

laget på lokale urter og planter fra Gjefsjøen

Gjefsjø­akevitt

Akevitten er destillert på vann, lokale urter og planter fra Gjefsjøen. Det er laget som en hyllest til ære for Operasjon Rype som opererte med base  på Gjefsjøen gård i fjellene på Snåsa i slutten av andre verdenskrig. Akevitten destilleres eksklusivt på Inderøy Brenneri.