RYPE var kodenavnet på den amerikanske fallskjermstyrken, the Norwegian Operations Group (NORSO), som ble droppet i Snåsafjella 24. mars 1945 og hadde tilholdssted på Gjefsjøen fjellgård.

Gjefsjøen var en sentral plass i de siste krigsmånedene i 1945 i forbindelse med Operasjon Rype. Operasjonen hadde som mål å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. For å få inn nødvendig utstyr til aksjonene ble det sendt fly fra England og Skottland.

Styrken tilhørte organisasjonen The Office of Strategic Services (OSS), forløperen til U.S. Central Intelligence Agency (CIA) og ble ledet av senere CIA-sjef William Colby. Soldatene var rekruttert fra 99th Battalion (Separate) US Army, en bataljon som var opprettet i 1942 for å drive geriljaaksjoner bak fiendens linjer. Rype var den eneste amerikanskledede operasjonen på norsk jord under andre verdenskrig. Styrken i Snåsafjella var hovedsakelig norskamerikanere og hadde base på Gjefsjøen Fjellgård ved Gjevsjøen. Operasjon Rype var også US Armys første og eneste kombinerte ski- og fallskjermoperasjon.

Den 24. mars dro gruppen med åtte firemotors B-24 fly fra Harrington flyplass i England og hoppet ut i fallskjerm over Snåsafjella. Det var en krevende jobb sette inn, forsterke og forsyne disse gruppene fra lufta. Flyene måtte operere på kanten av sin rekkevidde og navigere under utfordrende vinterforhold. Forsterket av norske motstandsfolk og personell fra Operasjon Woodlark, deriblant Herbert Helgesen sprengte de Tangen bru sør for Snåsa,15. april. Operasjonen ble vellykket og de unngikk å komme i direkte kamp med tyske styrker. Den 23. april sprengte de 2,5 km med jernbane i Lurudalen, nord for Snåsa. Også denne operasjonen var vellykket, men på hjemveien måtte de sette ut snubletråder koblet til sprengladninger for å sinke de tyske styrkene som fulgte etter dem. Om aksjonene var av betydning for slutten av krigen er historikere uenige om, men operasjonene står likevel som en menneskelig og militær bragd i frihetens tjeneste.

Under et av toktene styrtet et fly på Plukkutjønnfjellet som ligger nordvest for Gjefsjøen. Alle de 12 ombord omkom. På stedet der flyet styrtet ble det i 1949 reist en minnebauta. Påskeaften den 30. mars styrtet nok et fly ved Waliwall ved Kirkwall på Orknøyene. Det var på retur fra et mislykket tokt til "Operasjon Rype" i Snåsa og 13 av de 14 ombord omkom.

Få dager før frigjøringen kom det en tysk patrulje til Gjefsjøen. Det kom til trefninger mellom tyskerne og sabotørene og alle de fem tyske soldatene ble drept mens en nordmann ble såret. Krigen gikk mot slutten og den 1. mai i fikk NORSO-gruppen beskjed om at de ikke skulle angripe flere mål. Rype-gruppen fikk senere beskjed om å dra til Steinkjer for å delta i avvæpningen av tyske styrker. Tyskerne hadde kapitulert og den andre verdenskrig var over.

I 2005 ble Heimevernets innsatsstyrker opprettet og disse fikk navn etter ulike operasjoner fra andre verdenskrig. Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 sin Innsatsstyrke RYPE  fikk navnet «Rype» etter aksjonen under andre verdenskrig.

Bygningen som ble benyttet som hovedkvarter for Operasjon Rype er nå under restaurering av OSS Gjefsjøen.

Historien om Operasjon Rype er også fortalt i boken "Kampen om Nordlandsbanen" av krigshistoriker Frode Lindgjerdet ved Forsvarsmuseet Rustkammeret i Trondheim.

Restaurering av hovedkvarteret til Operasjon Rype

OSS Gjefsjøen

Det pågår et omfattende prosjekt for å restaurere bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype under krigen. Planlagt ferdigstillelse er i løpet  av 2021.