Åpning av Rypes hovedkvarter på Gjefsjøen FjellgårdFoto: Kristian Kapelrud, Heimevernet
Foto: Kristian Kapelrud, Heimevernet

I 2018 etablerte en håndfull veteraner fra Forsvarets Spesialkommando sammen med tidligere sjef for Heimevernet i Trøndelag Ebbe Deraas foreningen “OSS Gjefsjoen”. Sommeren 2021 er gjenreisningen av bygningen som var hovedkvarter for operasjonen ferdigstilt. Fredag 3. september var det  åpningsseremoni med inviterte gjester på Gjefsjøen Fjellgård i Snåsa.

Blant både gjester og talere var Torgeir Gråtrud sjef for Forsvarets Spesialstyrker, Sjef Heimevernet Elisabeth Michelsen, Ordfører i Snåsa Arnt Einar Bardal, Fylkesordfører Tore O. Sandvik, Lars William Lilleby sjef for Forsvarets spesialkommando (FSK), Jens Junge sjef for Trøndelag Heimevernsdistrikt, representanter fra USAs ambassade, dugnadsdeltakere, familien til Herbert Helgesen som deltok i Rype, representanter for Heimevernets Innsatsstyrke Rype og ikke minst Ebbe Deraas og Kristian Nastad som har vært initiativtakere og ledet prosjektet. Ebbe Deraas er i tillegg tidligere sjef for Trøndelag Heimevernsdistrikt.

Dykkerlaget fra HV12 sin Innsatsstyrke Rype stilte med båttransport over Gjefsjøen fra svensk side, representanter for heimevernsungdommen i Trøndelag bistod med serveringen under middagen. 339 skvadronen fra Rygge, som også er dedikert helikopterkapasitet for Forsvarets spesialstyrker stilte med helikoptertransport for VIP-gjestene

William Langenheim - USAs ambassade

– Det går en historisk linje fra Gjefsjøen til Kabul , og det som skjedde her på Gjefsjøen er grunnlaget for det militære partnerskapet som USA og Norge har i dag, sier William Langenheim som er representant fra USAs ambassade i Norge. – Flere amerikanske liv ble reddet fordi de fikk behandling på det norske feltsykehuset i Kabul denne uken før Norge og USA forlot Kabul sammen. Vi vil ikke glemme dette, sier han.

Ebbe Deraas under åpningen av OSS Gjefsjøen

– Med åpningen i dag er en milepæl nå passert. Dette er nå et viktig minnesmerke for USAs og Norsk historie, sier Ebbe Deraas som har ledet prosjektet.

Torgeir Gråtrud under åpningen av OSS Gjefsjøen
Foto(c): Leif Andre Holme/Adresseavisen

– Vi står på historisk grunn. Her var den spede begynnelse til det norsk-amerikanske samarbeidet, sier sjef for spesialstyrkene i Norge, Torgeir Gråtrud og også han trakk de historiske linjer mellom Heimevernet, spesialstyrken og operasjonen på Gjefsjøen under krigen. Torgeir Gråtrud la i tillegg ned flaske nummer 1 av “Gjefsjøakevitt – Operasjon Rype 1945” i kjelleren. Hovedkvarteret til Operasjon Rype skal nå aldri bli tomt for akevitt.

Herbert Helgesen sin lommelerked som var med fyet som styrtet på Plukkutjønngjellet

Fra familien til Herbert Helgesen fikk Ebbe Deraas fikk overrakt en lommelerke som har tilhørt Helgesen som deltok i Rype. Lommelerken var med i flyet som styrtet på Plukkutjønnfjellet, mens Helgesen selv var på et annet fly.

Se NRK Trøndelag sin reportasje fra åpningen

NRK Trøndelag åpning på Gjefsjøen
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/202109/DKTL98090321#t=285s
 

Bilder fra åpningsdagen

Bilder fra Åpningen på Gjefsjøen fredag 3. september 2021

sabotasjeoperasjonen

Operasjon rype

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Heimevernets nåværende innsatsstyrke “Rype” har tatt navn etter operasjonen.

Restaurering av hovedkvarteret til Operasjon Rype

OSS Gjefsjøen

Det pågår et omfattende prosjekt for å restaurere bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype under krigen. Planlagt ferdigstillelse er i løpet  av 2021.

laget på lokale urter og planter fra Gjefsjøen

Gjefsjø­akevitt

Akevitten er destillert på vann, lokale urter og planter fra Gjefsjøen. Det er laget som en hyllest til ære for Operasjon Rype som opererte med base  på Gjefsjøen gård i fjellene på Snåsa i slutten av andre verdenskrig. Akevitten destilleres eksklusivt på Inderøy Brenneri.