I 2018 etablerte en håndfull veteraner fra Forsvarets Spesialkommando sammen med tidligere sjef for Heimevernet i Trøndelag Ebbe Deraas foreningen “OSS Gjefsjoen”. Sommeren 2021 er gjenreisningen av våningshuset på Gjefsjøen Vestre, hovedkvarteret for operasjonen, langt på vei ferdigstilt. Dette planlegges markert med en åpningsseremoni med inviterte gjester fredag 3. september fra kl. 1300.

Operasjon Rype

RYPE var kodenavnet på den amerikanske fallskjermstyrken som ble droppet i Snåsafjella 24. mars 1945. Operasjonen hadde som mål å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Styrken tilhørte organisasjonen The Office of Strategic Services (OSS), forløperen til U.S. Central Intelligence Agency (CIA) og ble ledet av senere CIA-sjef William Colby. Soldatene var rekruttert fra 99th Battalion (Separate) US Army, en bataljon som var opprettet i 1942 for å drive geriljaaksjoner bak fiendens linjer. Rype var den eneste offensive amerikanske landoperasjonen i Norge under andre verdenskrig. Styrken i Snåsafjella var hovedsakelig norskamerikanere og hadde base på Gjefsjøen Fjellgård ved Gjevsjøen lengst øst i Snåsa kommune. Operasjon Rype var også US Armys første og fortsatt den eneste kombinerte ski- og fallskjermoperasjon.

Forsterket av norske motstandsfolk og personell fra Operasjon Woodlark, sprengte de Tangen bru sør for Snåsa,15. april. Den 23. april sprengte de 2,5 km med jernbane i Lurudalen, nord for Snåsa. Begge operasjonene var vellykket. Operasjon Rype står som en menneskelig og militær bragd i frihetens tjeneste.

Det var en krevende jobb sette inn, forsterke og forsyne disse gruppene fra lufta. Flyene måtte operere på kanten av sin rekkevidde og navigere under utfordrende vinterforhold. Under et av toktene styrtet et fly på Plukkutjønnfjellet som ligger nordvest for Gjefsjøen. Alle de 12 om bord omkom. På stedet der flyet styrtet ble det i 1949 reist en minnebauta. Påskeaften den 30. mars styrtet nok et fly ved Waliwall ved Kirkwall på Orknøyene etter et mislykket tokt til «Operasjon Rype» i Snåsa og 13 av de 14 ombord omkom.

I 2005 ble Heimevernets innsatsstyrker opprettet og disse fikk navn etter ulike operasjoner fra andre verdenskrig. Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 sin Innsatsstyrke RYPE  fikk navnet «Rype» etter aksjonen under andre verdenskrig. Operasjon Rype er i dag et viktig bakteppe for det norsk-amerikanske militære samarbeidet.

Restaureringsprosjektet

Bygningen som ble brukt som hovedkvarter for Operasjon Rype var etter hvert i svært dårlig forfatning etter å ha stått tomt i mange år. Tidligere sjef for HV-12 Ebbe Deraas har derfor tatt initiativ til å redde det historiske bygget. Sammen med andre gode krefter ble organisasjonen OSS Gjefsjøen etablert med Ebbe Deraas som styreleder og blant annet tidligere Forsvarssjef Harald Sunde i styret. OSS Gjefsjøen har en god kobling mot OSS Society i USA og ikke minst med veteranorganisasjonene til Forsvarets Spesialstyrker. Våren 2018 startet det ambisiøse prosjektet med å restaurere bygget. Ikke bare var bygget i svært dårlig stand, men Gjefsjøen fjellgård er også en av fire fjellgårder i Snåsa som mangler veiforbindelse og en av to som også er i drift. Til fots eller på ski er det en 6-7 timers tur inn til Gjefsjøen. Alternativet er båtskyss over fra Bjørkedet på svensk side av Gjevsjøen mens scooter er det beste alternativet på vinterstid.

Under ledelse av OSS Gjefsjøen er det gjennomført dugnadsarbeidet til en verdi av så langt over to millioner kroner. Arbeidet startet våren og sommeren 2018 da bygningen og tømmerkassen ble demontert. Deretter ble tømmeret kjørt til bygds med snøscooter vinteren 2020. Hos tømrerbedriften Øverbygg på Snåsa ble tømmerkassen satt opp igjen innendørs og de delene som ikke kunne reddes ble byttet ut. Vinteren 2020 ble så tømmeret fraktet tilbake til Gjefsjøen på snøscooter før det tidkrevende dugnadsarbeidet med å sette opp igjen bygningen kunne starte. Tømmerkassen er nå kommet opp igjen på ny grunnmur og de originale materialene gjenbrukes i den grad det er mulig slik at bygget skal kunne ivaretas i den originale fremtoning fra da Operasjon Rype ble gjennomført. Blant de som har gjort en solid dugnadsinnsats er også Heimevernsungdommen i Trøndelag. Arbeidet med gjenreising og bevaring av det gamle tømmerhuset har vært krevende med tømrermester Nicolas Naels som kyndig byggeleder og veileder for arbeidet og dugnadsaktiviteten på Gjefsjøen. 

I mars 2021 ble “Gjefsjøakevitt – Operasjon Rype 1945” lansert for å hedre operasjonen. Åpningen av hovedkvarteret sammenfaller også 3med Heimevernets 75-årsjubileum i 2021.

Gjefsjøen fjellgård

Gjefsjøen fjellgård er en av fire fjellgårder i Snåsa som mangler veiforbindelse. Til tross for dette er gården fortsatt i drift. Gjefsjøen fjellgård eies og drives i dag av Nils Christian Gjefsjø. Hovedvirksomheten har vært gårdsdrift med sau, men turisme er en stadig voksende tilleggsnæring og Gjefsjøen tilbyr både overnatting, servering, båtutleie og båtskyss. Det er også gode muligheter for jakt og fiske i området. På Gjefsjøen fjellgård er det ikke mobildekning. Det er muligheter for wifi-dekning og telefoni over fjellgården sitt satellittnett. Les mer om Gjefsjøen fjellgård

Gjefsjøakevitt – Operasjon Rype 1945

I mars 2021 ble “Gjefsjøakevitt – Operasjon Rype 1945” lansert for å hedre heltene fra operasjonen. Akevitten er produsert av den prisbelønte destillatøren Svein Berfjord på Inderøy Brenneri. Den er basert på de lokale plantene og urtene mjødurt,bjørkeblad, engsyre og tunbalderbra fra Gjefsjøen fjellgård sanket i samarbeid med Jim Andre Stene fra Trøndelag Sankeri. Gunnar Hugås fra Barskolen.no har bistått i produktutviklingen, mens Lars Bugge Aarset har vært initiativtaker og prosjektleder. Kunstner Heidi Holje har stått for design og grafisk arbeid med etiketten der også originale kart fra Operasjon Rype er brukt i designet. Akevitten har blitt en stor suksess.

Økonomiske støttespillere

Det har vært en betydelig interesse for å støtte prosjektet finansielt. Både GjensidigestiftelsenNordenfjeldske Bykreditts StiftelseStiftelsen UNI og Gunnar Sønsteby Minnefond har gitt solide bidrag til arbeidet. Også familien Colby har bidratt med en større pengesum.

Åpningsseremoni

Seremonien med åpning av Operasjon Rype sitt hovedkvarter vil foregå på Gjefsjøen Fjellgård fredag 3. september fra kl 13. Arrangementet er åpent for inviterte gjester, representanter fra Forsvaret og deltakere i prosjektet.

Pressebilder

Pressebilder fra prosjektet 
Historiske bilder fra Operasjon Rype
Det vil bli tatt bilder under åpningsseremonien
Se flere bilder fra prosjektet

Kontaktinformasjon

Ebbe Deraas, styreleder ”OSS Gjefsjoen”
Telefon 400 21 020
E-post ederaas@gmail.com  

Kontaktinformasjon bilder

Lars Bugge Aarset, informasjonsansvarlig 
Telefon 92688888
E-post: larsaarset@gmail.com 

Nettside gjefsjo.no/oss-gjefsjoen

Facebook facebook.com/ossgjefsjoen 

Instagram @ossgjefsjoen

 

sabotasjeoperasjonen

Operasjon rype

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Heimevernets nåværende innsatsstyrke “Rype” har tatt navn etter operasjonen.

Restaurering av hovedkvarteret til Operasjon Rype

OSS Gjefsjøen

Det pågår et omfattende prosjekt for å restaurere bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype under krigen. Planlagt ferdigstillelse er i løpet  av 2021.

laget på lokale urter og planter fra Gjefsjøen

Gjefsjø­akevitt

Akevitten er destillert på vann, lokale urter og planter fra Gjefsjøen. Det er laget som en hyllest til ære for Operasjon Rype som opererte med base  på Gjefsjøen gård i fjellene på Snåsa i slutten av andre verdenskrig. Akevitten destilleres eksklusivt på Inderøy Brenneri.