Tekst: Torgrim Sund. Foto: Torgrim Sund, Kyrre Kraft og Ebbe Deraas

Ungdommer fra to av Heimevernets ungdomsavdelinger i Trøndelag har i år bidratt med solid dugnadsinnsats på OSS Gjefsjøen. “Fjellmarsj sommer 2021” startet ved Ismenningen i Snåsa, målet var Gjefsjøen, og deltakelse i dugnadsarbeid sammen med andre forsvarsvenner.

Intensjonen med HVU sin sommermarsj 2021 har vært å øke motivasjonen for å bruke den norske fjellheimen, og opparbeide kunnskap og ferdigheter for å kunne ferdes trygt i fjellet. Også i år har fjellmarsjen hatt en militærhistorisk rød tråd, denne gangen ved å se historien fra Operasjon RYPE i 1945, til dagens HV12 innsatsstyrke, som har fått sitt navn fra denne operasjonen. I løpet av marsjen har ungdommene fått forståelse for betydningen av den innsatsen som ble ytet under krigsårene for å oppnå fred. Oppdraget til HV-ungdommene er løst ved å gå i de samme fjellområdene som operatørene under krigen benyttet. Minnesmerket og flyvraket ved Plukkutjønnfjellet ble besøkt første marsjdag. HV-ungdommer fra avdelingene i Steinkjer og Snåsa har deltatt på dugnaden for å restaurere bygningen som ble brukt som RYPE HQ. I løpet av de fem dugnadsdagene har ungdommene bidratt med maling av vegger, tak og inventar, ferdigstilling av jordkjeller, snekkerarbeid, muring av pipe og rydding av uteområde. I tillegg ble tiden brukt til leksjoner innen kart og kompass, bading i Gjevsjøen og sosialt samvær på kvelden. Sjef i-styrke RYPE ga ungdommene en orientering om operasjonen i 1945, og dagens HV12 innsatsstyrke RYPE.

Etter den prisverdige innsatsen fra heimevernsungdommen er prosjektet nå godt i rute frem mot offisiell åpning den 3. september.

sabotasjeoperasjonen

Operasjon rype

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Heimevernets nåværende innsatsstyrke “Rype” har tatt navn etter operasjonen.

Restaurering av hovedkvarteret til Operasjon Rype

OSS Gjefsjøen

Det pågår et omfattende prosjekt for å restaurere bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype under krigen. Planlagt ferdigstillelse er i løpet  av 2021.

laget på lokale urter og planter fra Gjefsjøen

Gjefsjø­akevitt

Akevitten er destillert på vann, lokale urter og planter fra Gjefsjøen. Det er laget som en hyllest til ære for Operasjon Rype som opererte med base  på Gjefsjøen gård i fjellene på Snåsa i slutten av andre verdenskrig. Akevitten destilleres eksklusivt på Inderøy Brenneri.