Av Helge Kjenstad

Gjevsjogubben bok av Helge Kjenstad
Gjevsjogubben bok av Helge Kjenstad

Historiene er mange om de hardføre menneskene som lever og har levd her, om «Bjørk-Ersen» som tok 49 bjørner av dage med børsa «Makalausa» og ble hedret av svenskekongen for sine bragder, om ørret på åtte kilo, og om «Gjefsjø-Gubben» Alfred Anderson som «varg-vinteren» 1939 skjøt tre varger samme dag, og den fjerde dagen etter. Mange av historiene er skildret i boken «Gjevsjøgubben» av NRK-journalist Helge Kjenstad fra 1983 om  Alfred Anderson.

sabotasjeoperasjonen

Operasjon rype

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Heimevernets nåværende innsatsstyrke “Rype” har tatt navn etter operasjonen.

Restaurering av hovedkvarteret til Operasjon Rype

OSS Gjefsjøen

Det pågår et omfattende prosjekt for å restaurere bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype under krigen. Planlagt ferdigstillelse er i løpet  av 2021.

laget på lokale urter og planter fra Gjefsjøen

Gjefsjø­akevitt

Akevitten er destillert på vann, lokale urter og planter fra Gjefsjøen. Det er laget som en hyllest til ære for Operasjon Rype som opererte med base  på Gjefsjøen gård i fjellene på Snåsa i slutten av andre verdenskrig. Akevitten destilleres eksklusivt på Inderøy Brenneri.