Bok av Helge Kjenstad

Gjevsjogubben bok av Helge Kjenstad
Gjevsjogubben bok av Helge Kjenstad

Historiene er mange om de hardføre menneskene som lever og har levd her, om ”Bjørk-Ersen” som tok 49 bjørner av dage med børsa ”Makalausa” og ble hedret av svenskekongen for sine bragder, om ørret på åtte kilo, og om ”Gjefsjø-Gubben” Alfred Anderson som ”varg-vinteren” 1939 skjøt tre varger samme dag, og den fjerde dagen etter. Mange av historiene er skildret i boken ”Gjevsjøgubben” av NRK-journalist Helge Kjenstad fra 1983 om  Alfred Anderson.