Hovedkvarteret til Operasjon Rype ble åpnet fredag 3. september (norsk tekst)

Foto: Kristian Kapelrud, Heimevernet

I 2018 etablerte en håndfull veteraner fra Forsvarets Spesialkommando sammen med tidligere sjef for Heimevernet i Trøndelag Ebbe Deraas foreningen “OSS Gjefsjoen”. Sommeren 2021 er gjenreisningen av bygningen som var hovedkvarter for operasjonen ferdigstilt. Fredag 3. september var det  åpningsseremoni med inviterte gjester på Gjefsjøen Fjellgård i Snåsa. Blant både gjester og talere var Torgeir…

Läs mer

NRK – Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

NRKs populære dokumentarfilmserie “Der ingen skulle tru at nokon kunne bu” besøkte i 2005 Gjefsjøen fjellgård. “22 år gamle Nils Christian Gjefsjø har nyleg teke over farsgarden, Gjevsjøen, inne ved svenskegrensa i Nord-Trøndelag. Der bur han saman med foreldra sine. Skal han til Snåsa, næraste bygd, lyt han gå tre mil til fots over fjellet.…

Läs mer

Då OSS NORSO invaderade Sverige

Da NORSO invaderte Sverige.

De fem OSS NORSO-gruppmedlemmarna som av misstag “invaderade” den svenska byn Lien, kom in i detta hus strax efter att ha blivit ganska trevligt arresterade av en lokal polis. Jag tog den här bilden av Leif Oistad vid huset redan 1999. Strax efter att jag tog den blev vi inbjudna in i huset av samma…

Läs mer

– For meg var dette bare et av flere oppdrag

For meg vart dette bare et av flere oppdrag foto forsvaret

Langt til fjells og med dårlig dekning mottar oberst Lars William Lilleby beskjeden om at han er tildelt Forsvarets innsatsmedalje med rosett, mens han selv er i full gang med å hedre krigsveteraners innsats fra andre verdenskrig på Gjefsjøen Fjellgård.  April 2021 – Gjefsjøen, Trøndelag: Lars William Lilleby er sjef for Forsvarets spesialkommando (FSK). Han…

Läs mer

Böcker av Lars Gyllenhaal

Lars Gyllenhaal Slaget om Nordkalotten Sveriges roll i tyska och allierade operationer i norr

Den svenska författaren och historikern Lars Gyllenhaal har skrivit ett antal böcker om svensk krigshistoria. I flera av böckerna skriver han också om OSS specialoperationer i Skandinavien, först och främst i “Slaget om Nordkalotten” og “Svenskar i strid mot Hitler”. Det senare på grund av att det fanns fler svenskfödda soldater i NORSO och ännu…

Läs mer

Tidsvitne – en syvårings opplevelser fra Jørstad Elv-sabotasjen (tekst på norsk)

Jørstad bru-sabotasjen

13. januar 1945 gjennomførte den norske sabotasjegruppen Woodlark en sabotasjeaksjon mot Jørstad bru i Snåsa. Woodlark var britisk ledet og en del av Norwegian Independent Company No. 1 (Kompani Linge). Soldater fra Woodlark sluttet seg senere til den amerikanskledete Operasjon Rype. Som syvåring var Bjarne Aasum passasjer på det første toget som ankom Jørstad Bru…

Läs mer

Operasjon Rype – dag for dag

Operasjon rype

Artikkelserie skrevet for Facebook av Frode Lindgjerdet OPERASJON RYPE DAG FOR DAG Av Frode Lindgjerdet I forbindelse med 75-årsjubleet for slutten av 2. verdenskrig i Norge la Frode Lindgjerdet fra Forsvarsmuseet Rustkammeret i Trondheim ut historien om Operasjon RYPE på Gjefsjøen dag for dag på Facebook. Vi har fått tillatelse til å gjengi det vi ønsker, og…

Läs mer

NRK – Drama under Gjefsjøhatten

Drama under Gjefsjøhatten -  NRK 1983

Fjellgården Gjevsjøen i trønderske grensefjell har fostret noen av Nordens fremste jegere. Under krigens sluttfase i Norge var gården base for amerikanske sabotører. I 1983 laget NRK denne dokumentaren om Gjefsjøen og Gjefsjøgubben Alfred Andersson. Se NRK-dokumentaren fra 1983 på NRK Nett-TV

Läs mer