Den svenska författaren och historikern Lars Gyllenhaal har skrivit ett antal böcker om svensk krigshistoria. I flera av böckerna skriver han också om OSS specialoperationer i Skandinavien, först och främst i “Slaget om Nordkalotten” og “Svenskar i strid mot Hitler”. Det senare på grund av att det fanns fler svenskfödda soldater i NORSO och ännu fler svenskamerikaner. Jämtland har också NORSO i form av en minnessten där Leif Øistads grupp fälldes. Dessutom finns det en liten utställning om Rype och Woodlark i Östersund. Om dessa och 198 andra platser beskriver han i boken “200 svenska sevärdheter från andra världskriget”.