Bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype på Gjefsjøen er restaurert innredet tilnærmet slik den var våren 1945. En rekke effekter og utstyr fra operasjonen er nå utstilt. Forsvarsmuseet Rustkammeret i Trondheim har bistått med viktig kompetanse, tilrettelegging og formidling både av utstillingen og historiske fakta og dokumentasjon av Operasjon Rype.

Gjefsjøen fjellgård

Anno 1945

Både bygningen og innredningen er i så stor grad det er mulig restaurert og satt i tidsriktig stand slik den skal ha vært under Operasjon Rype 1945.. (Foto: Kristian Kapelrud/Forsvaret)

Bygningen er restaurert og innredet slik den var under Operasjon Rype Foto Kristian Kapelrud Forsvaret
Norso with Greeks

Operasjon RYPE

Slutten på andre verdenskrig i Europa

Operasjon RYPE var en amerikansk spesialoperasjon som fant sted i Snåsafjellene i mars-mai 1945. Målet var å sabotere Nordlandsbanen for å hindre at tyske tropper kunne overføres til kontinentet for å settes inn i sluttkampene der.

Våren 1945 krympet Nazi-Tysklands territorium under stadig alliert fremrykking. Av frykt for en alliert landgang i Norge hadde Hitler insistert på å holde store styrker i landet. Høsten 1944, trakk også 20. Gebirgsarmé seg ut fra Finland via Norge. Den røde armé gikk inn i Finnmark i oktober 1944, men stanset ved Tanaelven 6. november. Tyskerne trakk seg tilbake til Lyngenlinjen i Troms, og da sovjeterne ikke viste tegn til å komme nærmere, gikk Hitler med på å trekke styrker ut fra Norge for at de skulle settes inn i forsvaret av Tyskland.

Operasjon Rype

Deployering

Den 24. mars, 1945, tok åtte firemotors B-24 av fra Skottland med kurs for Snåsafjellene. Sjef for det som skulle bli Operasjon RYPE var major William E. Colby. De skulle droppe 36 sabotører fra NORSO, men bare 16 kom fram til Gjevsjø som planlagt.  Et fly droppet ved en feiltakelse over Sverige, og de fem operatørene kom seg til Gjefsjøen først 12. april. Tre andre fly vendte tilbake til Skottland etter ulike problemer. Den 31. mars ble det forsøkt å få inn forsterkninger og forsyninger til Gjefsjø, men ingen av flyene lyktes med å droppe. Ett av de tre flyene som ble sendt, fikk motorproblemer og krasjet på Orknøyene og alle unntatt ett av mannskapene omkom. Den 6. april endte et nytt forsøk i tragedie da en B-24 krasjet i Plukkutjønnfjellet.  Mannskapsmangel gjorde daglige rutiner vanskelig, og RYPE var avhengig av lokale motstandsfolk for å kunne sikre basen.

Operasjon Rype - Lasting kontainere Harrington
36200217_2196103937071081_4924746180337860608_n
Fallskjermtrening

Norwegian Special Operations Group

NORSO

De amerikanske soldatene som deltok RYPE ble rekruttert fra 99th Battalion (Separate). Mannskapene i bataljonen var enten amerikanske statsborgere av norsk opphav, eller hentet fra handelsflåten. Dette gjenspeilte seg i avdelingens insignia—et vikingskip.

I desember 1942 flyttet bataljonen til Camp Hale i Colorado hvor de fikk grundig trening i vinter– og fjellkrig. Her ble også om lag 100 befal og menige plukket ut for å danne Norwegian Special Operations Group (NORSO). Gruppen fikk spesialtrening i USA og Storbritannia for å settes inn i det okkuperte Norge og utføre aksjoner under ledelse av Office for Strategic Services (OSS, forløpe-ren til CIA).

Flydropp

Fallskjermutstyr og droppcontainer

Både mannskaper, utstyr og forsyninger kom luftveien med fallskjermdropp fra fly fra Skottland. Fallskjermutstyr og droppcontainer benyttet under operasjpnen er nå en del av utstillingen på OSS Gjefsjøen. (Foto: Kristian Kapelrud/Forsvaret)

Droppcontainer og fallskjermutstyr fra Operasjon Rype. Foro: Kristian Kapelrud/Forsvaret
B24 Liberator

Påskeaften 1945

Flyulykken på Orknøyene

Påskeaften den 30. mars styrtet et fly fra Operasjon Rype ved Waliwall ved Kirkwall på Orknøyene. Det var på retur fra et mislykket tokt for "Operasjon Rype" i Snåsa og 13 av de 14 ombord omkom. Flyet var et B-24 Liberator og en del av USAAF topphemmelige operasjonsskvadron "Carpetbagger". Flyet mistet høyde på grunn av ising i forgassere som forårsaket motorsvikt, og det krasjlandet nær Wivenoe og brøt ut i flammer. Bare to menn som kom ut, men den ene døde da fallskjermen hans ikke åpnet i lav høyde, den andre overlevde co-piloten med mindre skader.

Skiutstyr

US Armys første kombinerte ski- og fallskjermoperasjon

Rype var  US Armys første kombinerte ski- og fallskjermoperasjon. Det er fortsatt den eneste. Skiutstyr og skisko fra operasjonen er nå utstilt på OSS Gjefsjøen. (Foto: Kristian Kapelrud/Forsvaret)

Utstyr fra Operasjon Rype Foto Kristian Kapelrud Forsvaret
Kart fra Operasjon Rype

Sabotørenes marsjruter

Kartene fra Operasjon Rype

Det eksisterer en rekke originale kart fra Operasjon Rype. Disse har vært tatt godt vare på hos Forsvarsmuseet Rustkammeret i Trondheim. Sabotørenes egne påtegninger av marsjuter fra operasjonen er også påtegnet.  Flere av kartene befinner seg nå i samlingen på OSS Gjefsjøen.

Andre verdenskrig

Livet på Gjefsjø

På Gjefsjø bodde svenskfødte Alfred Andersson med kona Lena, sønnen Nils (Nisse) på ti og datteren Anny på 9 måneder. Gården hadde lenge vært et stoppested for flyktninger på veg over til Sverige. Det hendte at tyske grensepatruljer var på besøk, men sent i krigen var de ikke å se og de oppdaget aldri radioen Andersson hadde gjemt vekk. Med slekt på andre siden av grensa hendte det at Andersson tok turen over for å handle og hendte post, men en gang holdt han på å bli anholdt av sine tidligere landsmenn. Et par dager etter landingen, overtok RYPE gården og Andersson og familien flyttet til Stockholm hvor de bodde på hotell hvor de vantrivdes i byens ståk og larm.  For folkene på Gjefsjø var trikker og biltrafikk mer skremmende enn ulv og bjørn. Folkene på Gjefsjø Vestre var allerede evakuert. I familiens fravær så RYPE etter dyrene og slaktet ei ku for å spe på rasjonene. Når freden kom, var gulvene nedslitt av skitne militærstøvler. Andersson fikk kompensasjon fra OSS men aldri så mye som en takk fra norske myndigheter.

Evakuering av familien fra Gjefsjø

6. april 1945

Tragedien på Plukkutjønnfjellet

6. april 1945 forsøkte tre firemotors Liberator-fly å droppe for-sterkninger til RYPE, men måtte snu på grunn av dårlig vær. Bare to kom tilbake. Det tredje flyet hadde krasjet på Plukktjønnfjellet. Den lokale reidriftsamen Bengt Jåma, fant ulykkesstedet 26. april. Han meldte straks fra til amerikanerne på Gjevsjø. 12 lik ble hentet ut fra vrakrestene og gitt en provisorisk begravelse etter en kort seremoni. Blant vrakrestene fant de også en postsekk med personlige brev til mannskapene i RYPE.

I 1949 ble det reist et minnesmerke over de omkomne som ble avduket med bl.a. major Colby, OSS sjef general og USAs ambassadør til stede. Soldater fra Snåsa HV-område stod æresvakt.

Rype burying their fallen comrades at

Sabotasjeaksjonen

Sprengingen av Tangen bru

Etter mye frustrasjon over mangel på folk og forsyninger, fikk major Colby grønt lys for å gjennomføre sabotasje mot Nordlandsbanen med de ressursene han hadde. Valget falt på Tangen bru, en enkel konstruksjon  på 15 meter som hvilte på fire H-bjelker over Svartelva mellom Tangen og Jørstad. Gruppen forlot Gjefsjø 9. april og var framme på målet 14. april etter en strabasiøs skitur.  De brukte 40 kg sprengstoff, noe som sendte en av bjelkene gjennom vinduet på en ubebodd hytte i nærheten. Under tilbaketuren var de nær ved å bli avskåret av en tysk patrulje på 24 mann som kom opp sørfra oppe i Skjækerfjella. Det ble en hard skimarsj opp bakkene mot Storskardet mellom  Sukkertoppen og Litjskjækerhatten  som ble døpt «Benzedrine Hill» etter pep-pillene de tok for å riste av seg de tyske forfølgerne. Av de 24 som deltok, var 11 norske motstandsfolk.

Operasjon rype
Operasjon Rype på Gjefsjøen fjellgård3

Sabotsjeaksjon

Jernbanen i Lurudal

Den 23. april dro 18 mann nordover fra Gjefsjø. Målet var jernbanelinjen i Lurudal, nord for Snåsa. Etter en strabasiøs to dagers marsj over elver og vann i vårløysinga, kom de fram til målområdet. De overnattet på ei seter, og gjorde sine siste forberedelser neste dag. RYPE delte seg i seks tremannsgjenger, hver gjeng hadde ansvar for å sprenge 200 meter med jernbane. En mann sikret mens en annen plasserte ladningene og en tredje satte på tidsblyantene som utløste ladningene med ti sekunders forsinkelse. Så skulle de løpe langs linjen og trekke i snorene som utløste tidsblyantene like før midnatt. Like før, gikk det opp et tysk signalbluss like ved Colbys gruppe, tyskerne ante at noe var i gjære. Ladningene gikk av, og fylte dalen med en kakofoni av eksplosjoner mens tyskerne ved Colby begynte å skyte vilt rundt seg. De visste tydeligvis ikke hvor de var, så RYPE besvarte ikke ilden. Tyskerne tok opp forfølgelsen, men ga opp da RYPE nådde snaufjellet og en tysker hadde mistet en fot i en minefelle.

LT Richard A. Bosch

Armbåndet fra Plukkutjønnfjellet

I en kommodeskuff i Drangedal dukket det opp et armbånd som var inngravert med "LT Richard A. Bosch 0-783238 BT. 0". Dette viste seg å ha tilhørt en av mannskapet på flyet som styrtet på Plukkutjønnfjellet. Flere av medaljene og utmerkelsene etter Bosch er nå i samlingen på Gjefsjøen.

Les den sterke historien om armbåndet fra Operasjon Rype på NRK.no

Medaljer og diplomer etter LT Richard A. Bosch Foto Lars Bugge Aarset
Herbert Helgesen sin lommelerked som var med fyet som styrtet på Plukkutjønngjellet

Flystyrten på Plukkutjønnfjellet

Lommelerka til Herbert Helgesen

Av ulike årsaker havnet Herbert Helgesen og hans utrustning på ulike fly fra Orknøyene til Gjefsjøen. Utrustningen var med  i flyet som styrtet på Plukkutjønnfjellet, mens Helgesen selv var på et annet fly. Fra familien til Herbert Helgesen har OSS Gjefsjøen fått overrakt en lommelerke som tilhørteHelgesen og som ble funnet på Plukkutjønnfjellet etter flyulykken.

Tyskere på ski

2. mai 1945

Trefningen med den tyske patruljen

I det freden nærmet seg, ble sikkerheten på Gjefsjø slappere. Uka etter aksjonen mot Lurudal hadde også vært tøff med mye vakttjeneste. Men ryktene gikk om at tyskerne søkte etter dem. Om kvelden 2. mai sto sersjant Marinus Myrland vakt ute på tunet da han plutselig sto ovenfor fem  tyskere som pekte på ham med våpen. Han forsøkte å overbevise tyskerne om å overgi seg. Krigen var straks over og husene var fulle av amerikanske soldater. Det virket som om tyskerne ville legge ned våpnene da et skudd gikk av fra maskinpistolen til den ene tyskeren. Skuddet traff den norske motstandsmannen Karle Berre i magen og hendelsen endte med at alle tyskerne ble skutt og drept. Senere har det blitt påstått at tyskerne ble avvæpnet, så henrettet fordi RYPE ikke kunne belastes med fanger. Slikt var ikke uvanlig for allierte styrker som opererte bak fiendens linjer, men ingenting i rapportene fra gruppen støtter at tyskerne ble henrettet. De fem tyskerne ble midlertidig gravlagt ved gården og hentet ned etter krigen.

1 500 tyske soldater

Tyskerne i Snåsa

I operasjonsområdet for RYPE var det garnisonert 1 500 tyske soldater fra 722. Grenaderregiment. Hovedforlegningene lå på Viosen og ved  Snåsa stasjon, men ellers var underavdelingene spredt langs Nordlandsbanen fra Snåsa i sør til grensen til Nordland i nord. Avdelingen besto for det meste av andre– og tredjesortering med soldater. Mange var ned til 16-17 år, andre i femtiårene. Høsten 1944 hadde hovedoppdraget dreid fra invasjonsforsvar til antipartisankrigføring for å hindre sabotasje mot Nordlandsbanen.  På grunn av terrenget og lav kvalitet, hadde avdelingene liten mobilitet og evne til å kraftsamle i en klappjakt på sabotørgrupper så seint som våren 1945.

Restene av 10. bergdivisjon, som også var på marsj gjennom området, var i utgangspunktet en eliteavdeling som kunne ha utgjort en stor trussel mot RYPE og andre grupper som skjulte seg i de trønderske fjellene.  Men kampkraften var sterkt redusert etter det avdelingen hadde vært igjennom i Finland og Finnmark.

Tyskere på Snåsa
The soldiers of Operasjon Rype marching in Trondheim on the 17th May 1945 The first Constitution Day Norway could celebrate in more than 5 years

8. mai

Fred

RYPE trakk over svenskegrensa for å hindre  flere trefninger med tyskerne. 8. mai var det endelig fred, men Colby og hans menn fikk ikke lov til å forlate Gjefsjø. Provianten var slutt og de ville gjerne ta del i feiringen nede blant folk. Natt til 12. mai fikk de endelig dra. De dro via Snåsa til Steinkjer og festmiddag på Hegge gård.  Veien til Trondheim ble en eneste parademarsj, og for mange nordtrøndere ble amerikanerne de første allierte soldatene de fikk se. RYPE deltok i 17. maitoget i Trondheim, men Britene som var herrer i byen, var ikke spesielt fornøyd med det amerikanske nærværet. RYPE ble sendt på oppdrag i Namsos, men fikk komme tilbake til Trondheim 1. juni. De sto æresvakt for Kronprins Olav da han kom til Værnes 9. juni og var med på paraden gjennom gatene neste dag. I slutten av juni dro RYPE hjem til USA i puljer. OSS ble oppløst 20. september, og ikke før i 1947 ble CIA opprettet som organisasjonens etterfølger.

laget på lokale urter og planter fra Gjefsjøen

Gjefsjø­akevitt

Akevitten er destillert på vann, lokale urter og planter fra Gjefsjøen. Det er laget som en hyllest til ære for Operasjon Rype som opererte med base  på Gjefsjøen gård i fjellene på Snåsa i slutten av andre verdenskrig. Akevitten destilleres eksklusivt på Inderøy Brenneri.

Restaurering av hovedkvarteret til Operasjon Rype

OSS Gjefsjøen

Det pågår et omfattende prosjekt for å restaurere bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype under krigen. Planlagt ferdigstillelse er i løpet  av 2021.

sabotasjeoperasjonen

Operasjon rype

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Heimevernets nåværende innsatsstyrke “Rype” har tatt navn etter operasjonen.