OSS Gjefsjøen får 100.000 kroner fra Equinor for å kunne tilby skoleklasser og ungdomsgrupper kunnskap om demokrati og frihet i hovedkvarteret til de amerikanske og norske styrkene på slutten av andre verdenskrig.

– Vi ønsker å gi ungdommer innsikt i hvilke valg unge og voksne må ta for å ivareta frihet og demokrati gjennom å vise hvor viktig dette var i Norge under andre verdenskrig, og hvor viktig det fortsatt er i verden, i Ukraina og i Norge i dag, sier styreleder Kristian Nastad i OSS Gjefsjøen som i løpet av de siste fem årene har bygd opp hovedkvarteret i Snåsafjella som ble brukt i forbindelse med Operasjon Rype i 1945.

– Ungdommen er neste generasjons samfunnsbyggere, og de må rekrutteres til aktivitet som understøtter utvikling og forsvar av demokratiet. Dette er like viktig i dag, som i 1945, sier Nastad.

OSS Gjefsjøen har i samarbeid med fjellbonde Nils Christian Gjefsjø allerede gjennomført tre besøk av skoleklasser.

Erfaringene og tilbakemeldingene har ifølge Nastad vært veldig gode, og nå går de inn i en ny fase der de ønsker å utvikle dette videre, i nært samarbeid med Gjefsjø. I dette arbeidet kommer støtten fra Equinor godt med, ifølge styrelederen.

«Demokrati kan ikke vinne fram med mindre de som bruker sine stemmer er forberedt for å gjøre kloke valg. Det endelig forsvaret av demokratiet er derfor utdanning.» (Franklin D. Roosevelt)

sabotasjeoperasjonen

Operasjon rype

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Heimevernets nåværende innsatsstyrke “Rype” har tatt navn etter operasjonen.

Restaurering av hovedkvarteret til Operasjon Rype

OSS Gjefsjøen

Det pågår et omfattende prosjekt for å restaurere bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype under krigen. Planlagt ferdigstillelse er i løpet  av 2021.

laget på lokale urter og planter fra Gjefsjøen

Gjefsjø­akevitt

Akevitten er destillert på vann, lokale urter og planter fra Gjefsjøen. Det er laget som en hyllest til ære for Operasjon Rype som opererte med base  på Gjefsjøen gård i fjellene på Snåsa i slutten av andre verdenskrig. Akevitten destilleres eksklusivt på Inderøy Brenneri.