Heimevernsungdommen i Trøndelag

FJELLMARSJ OG DUGNADSINNSATS

Heimevernets ungdomsavdeling i Trøndelag har bidratt med solid dugnadsinnsats på OSS Gjefsjøen. Sommeren 2020 ble årets fjellmarsj lagt til Gjefsjøen og dugnadsarbeid på prosjektet.

Intensjonen med HVU sin sommermarsj 2020 var å opparbeide ferdigheter, gode holdninger og økt motivasjon for å ferdes i fjellterreng, samtidig med militærhistorisk formidling i den hensikt å øke forståelsen for betydningen av den innsats som ble ytet i krigsårene for å oppnå fred. Oppdraget til HV-ungdommene er løst ved å gå i de samme områdene som operatørene fra RYPE, besøke Tangen bru og minnesmerket ved Plukkutjønnfjellet, og ikke minst delta på dugnaden for å restaurere bygningen som ble brukt som RYPE HQ. HV-ungdommer fra Steinkjer, Namsos og Stjørdal har i perioden 3.-6. august stått for arbeid med steinmur, muring av jordkjeller, og bistått med snekkerarbeid. I tillegg ble det gjennomført leksjoner innen kart, kompass og gps, og improviserte fiskemetoder. Fra engasjerte forsvarsvenner fikk ungdommene orientering om historien bak operasjon RYPE, og orientering om dagens spesialoperatørmiljø i Forsvaret og Beredskapstroppen i politiet. Takk for fantastisk dugnadsinnsats på prosjektet!

BILDER FRA HVUS FJELLMARSJ OG DUGNADSINNSATS

sabotasjeoperasjonen

Operasjon rype

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Heimevernets nåværende innsatsstyrke “Rype” har tatt navn etter operasjonen.

Restaurering av hovedkvarteret til Operasjon Rype

OSS Gjefsjøen

Det pågår et omfattende prosjekt for å restaurere bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype under krigen. Planlagt ferdigstillelse er i løpet  av 2021.

laget på lokale urter og planter fra Gjefsjøen

Gjefsjø­akevitt

Akevitten er destillert på vann, lokale urter og planter fra Gjefsjøen. Det er laget som en hyllest til ære for Operasjon Rype som opererte med base  på Gjefsjøen gård i fjellene på Snåsa i slutten av andre verdenskrig. Akevitten destilleres eksklusivt på Inderøy Brenneri.