Våren 1945 var Gjefsjøen fjellgård base for Operasjon Rype. Nå restaureres bygningen som var hovedkvarter for operasjonen. Samtidig lanseres en egen akevitt for å hedre operasjonen. Les artikkel av Lars Bugge Aarset i tidsskriftet “Militærhistorie” nr. 2 – 2021.

Bladet er til salgs hos Narvesen og på forlagets nettside

 

Restaurerer hovedkvarter og lager krigshistorisk akevitt

Av Lars Bugge Aarset

Våren 1945 var Gjefsjøen fjellgård base for Operasjon Rype. Nå restaureres bygningen som var hovedkvarter for operasjonen. Samtidig lanseres en egen akevitt for å hedre operasjonen.

Rype var kodenavnet på den amerikanske fallskjermstyrken, the Norwegian Operations Group (NORSO), som ble droppet i Snåsafjella 24. mars 1945 og hadde tilholdssted på Gjefsjøen fjellgård. Gården ble derfor en sentral plass i de siste krigsmånedene i 1945 i forbindelse med Operasjon Rype. Operasjonen hadde som mål å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning til kontinentet. For å få inn nødvendig utstyr til aksjonene ble det sendt fly fra England og Skottland.

Styrken tilhørte organisasjonen The Office of Strategic Services (OSS), forløperen til U.S. Central Intelligence Agency (CIA) og ble ledet av senere CIA-sjef William Colby. Soldatene var rekruttert fra 99th Battalion (Separate) US Army, en bataljon som var opprettet i 1942 for å drive geriljaaksjoner bak fiendens linjer. Rype var den eneste amerikanskledete landoperasjon på norsk jord under andre verdenskrig. Styrken i Snåsafjella var hovedsakelig norskamerikanere og hadde base på Gjefsjøen Fjellgård ved Gjevsjøen.

Det var en krevende jobb sette inn, forsterke og forsyne disse gruppene fra lufta. Flyene måtte operere på kanten av sin rekkevidde og navigere under utfordrende vinterforhold. Et av disse flyene krasjet med en fjelltopp og alle 12 ombord omkom. Forsterket av norske motstandsfolk og personell fra Operasjon Woodlark sprengte de Tangen bru sør for Snåsa,15. april. Den 23. april sprengte de 2,5 km med jernbane i Lurudalen, nord for Snåsa. Om aksjonene var av betydning for slutten av krigen er historikere uenige om, men operasjonene står likevel som en menneskelig og militær bragd i frihetens tjeneste.

Som eneste amerikanskledete landoperasjon på norsk jord har Operasjon Rype stor betydning for det norsk-amerikanske militære samarbeidet. 

I 2005 ble Heimevernets innsatsstyrker opprettet og disse fikk navn etter ulike operasjoner fra andre verdenskrig. Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 sin Innsatsstyrke Rype  fikk navnet etter aksjonen under andre verdenskrig. 

Hovedkvarteret til Operasjon Rype gjenoppstår

Bygningen som ble brukt som hovedkvarter for Operasjon Rype var etter hvert i svært dårlig forfatning etter å ha stått tomt i mange år. Tidligere sjef for HV-12 Ebbe Deraas tok derfor initiativ til å redde det historiske bygget og sammen med andre gode krefter ble organisasjonen OSS Gjefsjøen etablert med Ebbe Deraas som styreleder og med blant annet tidligere Forsvarssjef Harald Sunde i styret. OSS Gjefsjøen har en god kobling mot OSS Society i USA og ikke minst med veteranorganisasjonene til spesialstyrkene. Våren 2018 startet det ambisiøse prosjektet med å restaurere bygget.

Ikke bare var bygget i svært dårlig stand, men Gjefsjøen fjellgård er også en av fire fjellgårder i Snåsa som mangler veiforbindelse og en av to som også er i drift. Til fots eller på ski er det en 6-7 timers tur inn til Gjefsjøen. Alternativet er båtskyss over fra Bjørkedet på svensk side av Gjevsjøen mens scooter er det beste alternativet på vinterstid.

Under ledelse av OSS Gjefsjøen er det gjennomført dugnadsarbeidet til en verdi av så langt over en million kroner. Arbeidet startet våren og sommeren 2018 da bygningen og tømmerkassen ble demontert. Deretter ble tømmeret kjørt til bygds med snøscooter vinteren 2020. Hos tømrerbedriften Øverbygg på Snåsa ble tømmerkassen satt opp igjen innendørs og de delene som ikke kunne reddes ble byttet ut. Vinteren 2020 ble så tømmeret fraktet tilbake til Gjefsjøen på snøscooter før det tidkrevende dugnadsarbeidet med å sette bygningen opp igjen  kunne starte. Tømmerkassen er nå kommet opp igjen på ny grunnmur og de originale materialene gjenbrukes i den grad det er mulig slik at bygget skal kunne ivaretas i den originale fremtoning fra da Operasjon Rype ble gjennomført. 

– Det er et krevende prosjekt med betydelige logistikkutfordringer. Samtidig er det svært tilfredsstillende å se resultatet av godt samarbeid der mange gode krefter trekker i samme retning, sier Ebbe Deraas. 

Restaureringen startet i mai 2018 og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021.

Lager Operasjon Rype-akevitt til HVs 75-årsjubileum

Som del av prosjektet OSS Gjefsjøen lanseres nå  “Gjefsjøakevitt – Operasjon Rype 1945”. Akevitten produseres i samarbeid med den prisbelønte akevittprodusenten Svein Berfjord på Inderøy Brenneri og er basert på lokale urter og planter sanket på Gjefsjøen. 

– Dette er det mest spennende prosjektet jeg har vært med på det siste året sier Jim Andre Stene i Trøndelag Sankeri som ellers leverer bærekraftige, spiselige ville vekster og mat til restaurantbransjen. Etiketten er designet av kunstner Heidi Holje og originale kart fra Operasjon Rype er brukt som designelement der også sabotørenes marsjruter er tegnet inn.

– Det passer godt å lansere akevitten nå i 2021 når både hovedkvarteret etter planen skal stå ferdig og Heimevernet i tillegg feirer 75-årsjubileum sier Ebbe Deraas.


– Idéen om en egen akevitt dukket opp under den første dugnaden på Gjefsjøen og tanken har fått streife i hodet en stund sier Lars Bugge Aarset som har vært initiativtaker til akevitten. Som 12-åring leste han boken Gjefsjøgubben og ble fascinert av både historien om Gjefsjøen og om Operasjon Rype.
– Det er spennende å nå få muligheten til å bidra i arbeidet med restaureringen av Rype sitt hovedkvarter sier Aarset som har vært mangeårig soldat i Innsatsstyrke Rype, og nå er PIO i HV12.

sabotasjeoperasjonen

Operasjon rype

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Heimevernets nåværende innsatsstyrke “Rype” har tatt navn etter operasjonen.

Restaurering av hovedkvarteret til Operasjon Rype

OSS Gjefsjøen

Det pågår et omfattende prosjekt for å restaurere bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype under krigen. Planlagt ferdigstillelse er i løpet  av 2021.

laget på lokale urter og planter fra Gjefsjøen

Gjefsjø­akevitt

Akevitten er destillert på vann, lokale urter og planter fra Gjefsjøen. Det er laget som en hyllest til ære for Operasjon Rype som opererte med base  på Gjefsjøen gård i fjellene på Snåsa i slutten av andre verdenskrig. Akevitten destilleres eksklusivt på Inderøy Brenneri.