Gårdstun og kulturlandskap på Gjefsjøen vitner om flere hundre års tradisjoner med gårdsdrift, fiske og fangst. Tradisjoner som fortsatt holdes i hevd av de som bor der i dag. Gården har vært bebodd siden 1790-årene.

Historiene er mange om de hardføre menneskene som lever og har levd her, om "Bjørk-Ersen" som tok 49 bjørner av dage, derav 32 med spyd og resten med børsa "Makalausa" og ble hedret av Kong Oscar for sine bragder, om ørret på åtte kilo, og om "Gjefsjø-Gubben" Alfred Anderson som "varg-vinteren" 1939 skjøt tre varger samme dag, og den fjerde dagen etter.

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeaksjonen Operasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Det var både nordmenn og amerikanere med i sabotasjegruppen. Leder for sabotørene var William E. Colby, senere sjef for CIA. For å få inn nødvendig utstyr til aksjonene ble det sendt fly fra England og Skottland.

Under et av toktene styrtet et fly på Plukkutjønnfjellet som ligger nordvest for Gjevsjøen. Alle 12 mann om bord omkom. På stedet der flyet styrtet ble det reist en minnebauta i 1949. Rype sprengte Tangen bro i Stod og jernbaneskinner i Lurudalen i april 1945. Få dager før frigjøringen kom det en tysk patrulje til Gjevsjøen. Det kom til trefninger mellom tyskerne og sabotørene og alle de fem tyske soldatene ble drept.

Gården drives i dag av Nils Christian Gjefsjø (f. 1983) og hovedinntektskilden er nå turisme i tillegg til gårdsdrift.

Flere av historiene fra Gjefsjøen er skildret i boken "Gjevsjøgubben" av NRK-journalisten Helge Kjenstad fra 1983. Historien om Operasjon Rype blir fortalt i boken "Kampen om Nordlandsbanen" av Frode Lindgjerdet.

Se også NRKs program i serien "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu" fra 2005. Programmet ligger ute på NRK Nett-TV.

sabotasjeoperasjonen

Operasjon rype

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Heimevernets nåværende innsatsstyrke “Rype” har tatt navn etter operasjonen.