OSS Gjefsjoen takker for turen til 46 elever og 15 foreldre fra 6. trinn ved Egge barneskole.

Marsj med oppgaver innen førstehjelp, navigasjon, naturkjennskap, bårebæring, bading og overnatting.
-Gjennomgående med tema krigshistorie og viktigheten av å forsvare friheten vi har.

Fra okkupantenes radioforbud og mediekontroll i Norge i 1945, – til ukontrollert påvirkning fra alle skjerm-medier i 2024. Betydningen av samhold og tillit og forsvarsvilje gjelder uansett forhold.Elevene viste stor interesse for både historiene fra Snåsa og Gjefsjøen og Operasjon Rype, og relevansen til krig i Ukraina og demokratier under angrep i verden i dag.

OSS Gjefsjoen takker støttespillerne Halaas trafikkskole for bistand med busstransport, Garveriet kafé og gjenbruk som kafé-vertskap og Gunnar Sønstebys Minnefond som fast samarbeidspartner.

Med flere slike støttespillere og foreldre som tar kontakt klarer OSS Gjefsjoen å ønske nye skoleklasser velkommen på tur!

Besøk på Gjefsjøen fra Egge barneskole
Besøk på Gjefsjøen fra Egge barneskole
Besøk på Gjefsjøen fra Egge barneskole
Besøk på Gjefsjøen fra Egge barneskole
Sønstebyfondet er en viktig støttespiller for prosjektet på OSS Gjefsjøen

sabotasjeoperasjonen

Operasjon rype

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Heimevernets nåværende innsatsstyrke “Rype” har tatt navn etter operasjonen.

Restaurering av hovedkvarteret til Operasjon Rype

OSS Gjefsjøen

Det pågår et omfattende prosjekt for å restaurere bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype under krigen. Planlagt ferdigstillelse er i løpet  av 2021.

laget på lokale urter og planter fra Gjefsjøen

Gjefsjø­akevitt

Akevitten er destillert på vann, lokale urter og planter fra Gjefsjøen. Det er laget som en hyllest til ære for Operasjon Rype som opererte med base  på Gjefsjøen gård i fjellene på Snåsa i slutten av andre verdenskrig. Akevitten destilleres eksklusivt på Inderøy Brenneri.