Foto: Terje Svaan Adresseavisen

Under markeringen av veterandagen i Nidarosdomen 8. mai holdt fylkespolitiker Hanne Moe Bjørnbet en flott tale der hun hedret både OSS Gjefsjøen og Veteran Midt-Norge.

Kjære alle sammen!

Kjære veteraner, kjære familie, kjære venner. Jeg ønsker dere på vegne av Trøndelag fylkeskommune varmt velkommen hit, takk for at vi får markere denne dagen sammen med dere.

Dagen i dag markerer fred, frihet, demokrati, og slutten på en fem år lang okkupasjon. Men om vi har hatt fred innenfor våre landegrenser, så er verden blitt mindre, mer sammenvevd.  Kriger og konflikter i resten av verden angår oss, og påvirker oss. En sentral del av norsk utenriks og sikkerhetspolitikk har vært, og er fortsatt å bidra til fredsbygging, konfliktløsning og humanitært arbeid også utenfor våre landegrenser. Dette kunne man aldri fått til, om det ikke var for bidraget fra dere veteraner. Dere har tatt et stort ansvar for beskyttelse av våre verdier og for å beskytte sivilbefolkning i krig og konflikt.

Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris gikk i år til Veteran Midt-Norge, blant annet for den enorme frivillige innsatsen de har lagt ned under pandemien. Veteran Midt-Norge er en organisasjon som består av veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier. Organisasjonen har som formål å bistå samfunnet med den kunnskapen og ikke minst den kapasiteten veteranene utgjør. Et formål det må sies at de lever opp til, blant annet gjennom over 10,000 dugnadstimer i form av vakthold på St. Olavs og ved vaksineringsstasjonen på Sluppen.  Som veteraner har dere tatt et stort ansvar for fellesskapet gjennom de militære oppdragene dere har utført. Vi er veldig takknemlig for at dere igjen har trått til når samfunnet vårt har trengt det.

I dag er det 77 år siden den tyske okkupasjonen tok slutt. Frem til nå har barn i Norge fått fortalt historia om 2. verdenskrig fra foreldre, besteforeldre og oldeforeldre som har egne minner fra krigen. Det varer ikke så mye lenger. Når de siste tidsvitnene er i ferd med å gå bort, så krever det noen helt annet av oss som samfunn. Vi må ta et langt større ansvar for å løfte frem minnesmerker, viktige åsteder i krigshistorien, og gjøre det til den del av vår felles hukommelse.

Hvert år tildeler Trøndelag fylkeskommune fylkeskulturprisen til en aktør som gjennom året har lagt ned en fremragende innsats for kulturlivet i Trøndelag. I år gikk prisen til OSS Gjefsjøen, som er en organisasjon med sterke forbindelser til veteranorganisasjonene til Forsvarets spesialstyrker ledet av tidligere HV-12 sjef Ebbe Deraas. Siden 2018 har de restaurert Gjefsjøen fjellgård i Snåsafjellene, som under krigen var hovedkvarter for operasjon rype – den eneste amerikanske landoperasjonen i Norge under andre verdenskrig, med stor symbolsk betydning for det Norsk-Amerikanske militære samarbeidet.

2022 er frivillighetens år. Da er det verd å nevne at det er lagt ned utallige dugnadstimer for å restaurere fjellgården, blant annet av Heimevernet, soldater i innsatsstyrke Rype, HV-ungdommer, veteraner og pensjonister. Gjefsjøen ligger sju timers marsj fra nærmeste bilvei, noe som gir et innblikk i hvor utfordrende dette restaureringsarbeidet har vært. Gjefsjøen fjellgård står nå som et symbol på det Norsk-Amerikanske samarbeidet og hva frivilligheten kan utrette. Og ikke minst er gården et viktig bidrag til at krigshistoria kan fortelles til nye generasjoner.

For oss markerer dagen i dag fred, frihet, demokrati, og slutten på en fem år lang okkupasjon. Jeg tror mange kjenner på at dette er ekstra nært og virkelig i år. Over flere år har vi sett antidemokratiske, ekstreme krefter vokse frem mange steder i verden Det er disse kreftene, i vårt naboland, som nå har invadert en annen nabo.

Bare de som selv har opplevd krigens brutalitet kan fullt ut forstå hva det er som utspiller seg i Ukraina. Men en ting kan vi være enige om: denne brutaliteten kan ikke vinne frem. Når ukrainerne nå forsvarer menneskerettigheter, frihet og sivilisasjon så gjør de det også for oss. Derfor må vi stå sammen med dem. Aldri igjen, sa vi, da krigen var slutt for 77 år siden. 

I dag markeres denne dagen over hele Europa. Også i Kyiv. Og derfor vil jeg avslutte med å sitere Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj, og talen han holdt i dag. Han sier følgende:

«I år sier vi aldri igjen på en annen måte
Vi hører det på en annen måte
Det lyder vondt, grusomt
Uten utrop – men med et spørsmålstegn
Du sier aldri igjen?
Fortell Ukraina om det
Den 24. februar ble ordet «aldri» visket ut
Skutt og bombet
Av hundrevis av missiler kl 4 om morgenen
Vi hørte forferdelige eksplosjoner
Vi hørte – «igjen»!»

Kjære veteraner.
Det vi alle har blitt minnet om de siste månedene, er noe dere vet så inderlig godt.
Nemlig at freden, friheten og tryggheten har en kostnad. Og at den aldri må tas for gitt.
Så derfor er det med stor ærbødighet jeg vil avslutte med å si:
tusen, tusen takk for deres bidrag til å verne om det det mest dyrebare vi har
Freden, friheten og demokratiet.

Takk.

Veteranmarkering 080522 foto Terje Svaan Adresseavisen
Foto Terje Svaan Adresseavisen

sabotasjeoperasjonen

Operasjon rype

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Heimevernets nåværende innsatsstyrke “Rype” har tatt navn etter operasjonen.

Restaurering av hovedkvarteret til Operasjon Rype

OSS Gjefsjøen

Det pågår et omfattende prosjekt for å restaurere bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype under krigen. Planlagt ferdigstillelse er i løpet  av 2021.

laget på lokale urter og planter fra Gjefsjøen

Gjefsjø­akevitt

Akevitten er destillert på vann, lokale urter og planter fra Gjefsjøen. Det er laget som en hyllest til ære for Operasjon Rype som opererte med base  på Gjefsjøen gård i fjellene på Snåsa i slutten av andre verdenskrig. Akevitten destilleres eksklusivt på Inderøy Brenneri.