Tekst: Jens Junge/Sjef HV-12 Bilder: Birger Ringseth/Lokalavisa Snåsningen

HV med sitt fantastiske kontaktnett gjør at vi får til det meste. I samarbeid med Snåsa kommune fikk vi gjort ferdig minnesmerket på Plukktjønnfjellet. Aldri mer 9. april er stikkordene som er drivkraften bak 75-årsmarkeringer i HV frem mot 6. desember. HV er et ektefødt barn av motstandskampen under 2.verdenskrig. I lys av slagordet «Aldri mer 9.april» ble HV etablert med røtter til Milorg.

HV har 75 års jubileum i år og da passer det svært godt å tilbakeføre flymotoren fra en Consolidated B-24 Liberator som styrtet på Plukkutjønnfjellet 6. april 1945. Ombord var det flymannskaper som håndterte flyet og soldater som skulle forsterke operasjon Rype. Operasjon Rype hadde hovedkvarter på Gjevsjøen ca en mil i luftlinje fra Plukkutjønnfjellet. Dessverre døde alle 12 i flystyrten i sitt virke med å støtte Norge i å avslutte krigen. Det er også en fascinerende historie om ansvar og mot som lokalbefolkningen utviste i etterkant av flystyrten.

Når jeg bruker ordet tilbakeføre om flymotoren må det sies to ord om hvordan den kom HV-12 i hende. To flymotorer ble hentet ut i 2016 under og i forlengelsen av øvelse CR 2016. Hensikten var å ta vare på disse to klenodiene, den ene står utstilt på Værnes, den andre får nå sin rettmessige plass på åstedet for ulykken. Jeg tror det å ta vare på historien, lage et varig minne som denne flymotoren, åpningen av telthuset på Steinkjer og åpningen av huset som var hovedkvarter til Operasjon Rype på Gjefsjøen er viktig. Det er et tidsvindu nå som er i ferd med å lukkes, dette fordi det blir færre og færre av de med første og annenhånds kjennskap til disse historiske hendelsene. Heldigvis er det fortsatt ildsjeler som er villige til å ta i et tak og vi ser det er ildsjeler som driver dette videre. I den anledning vil jeg rette en spesiell takk til familien Nilsen Mossing som i alle år har vedlikeholdt det eksisterende minnesmerket som er på Plukktjønnfjellet.

Det er mange som skal takkes i forbindelse at vi nå har fått etablert et flott minnesmerke:

Takk til:
– Ordfører Arnt Einar Bardal som har lagt til rette og deltok under monteringen.
– Ole Morten Bergsmo (for øvrig sersjant 1. klasse i Snåsa/Lierne HV-område.
– Birger Ringseth fra avisa Snåsningen for flotte bilder.
– Thore Allan Grønning (sjefsersjant HV-12) som har koordinert og orkestrert det meste.
– Stein Harald Vedal og Truls Bergman for transport av motor til Ismenningen (begge ansatt i HV-12).
– Midtnorsk Helikopter service ved pilotene Niklas Hætta og Morten Myren for flott presisjonsflyving og service. (Begge for øvrig i HV-12 sin organisasjon).
– Roar Husbyaune, RLL-M MEB Værnes-LGR, klargjort for oppsetting, rengjort, laget ramma og minneplate feste.
– 132 Luftving, medieproduksjon, grafiskansvarlig og produksjon av minneplata
– Rustkammeret, Grafikkinnspill og rådgivning i utforming minneplate
– 121 Rype v/Martin Ulseth, “HV-kjentmann” mye erfaring fra den første motoren.
– Ebbe Derås som tok vare på motorene i 2016 (den gang sjef HV-12)

Bilder fra operasjonen, tatt av Birger Ringseth/Snåsningen.
Overalt – alltid!

sabotasjeoperasjonen

Operasjon rype

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Heimevernets nåværende innsatsstyrke “Rype” har tatt navn etter operasjonen.

Restaurering av hovedkvarteret til Operasjon Rype

OSS Gjefsjøen

Det pågår et omfattende prosjekt for å restaurere bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype under krigen. Planlagt ferdigstillelse er i løpet  av 2021.

laget på lokale urter og planter fra Gjefsjøen

Gjefsjø­akevitt

Akevitten er destillert på vann, lokale urter og planter fra Gjefsjøen. Det er laget som en hyllest til ære for Operasjon Rype som opererte med base  på Gjefsjøen gård i fjellene på Snåsa i slutten av andre verdenskrig. Akevitten destilleres eksklusivt på Inderøy Brenneri.