American War Memorials Overseas jobber med å dokumentere, promotere og bevare ikke-regjeringsstøttede krigsminnesmerker som hedrer amerikanere utenfor USA for å sikre at disse monumentene forblir en del av lokalsamfunnene for alltid. Oppdraget er å hjelpe til med å ta vare på de private minnesmerkene og gravstedene der den amerikanske regjeringen ikke har noe ansvar. Krigsminner minnes vår felles fortid, og utenlandske krigsminner som hedrer amerikanere er et viktig symbol på USAs internasjonale engasjement.

Her kan du se artikkelen som omhandler Operasjon Rype sitt hovedkvarter på Gjefsjøen

Du kan også følge American War Memorials på Facebook

sabotasjeoperasjonen

Operasjon rype

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Heimevernets nåværende innsatsstyrke “Rype” har tatt navn etter operasjonen.

Restaurering av hovedkvarteret til Operasjon Rype

OSS Gjefsjøen

Det pågår et omfattende prosjekt for å restaurere bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype under krigen. Planlagt ferdigstillelse er i løpet  av 2021.

laget på lokale urter og planter fra Gjefsjøen

Gjefsjø­akevitt

Akevitten er destillert på vann, lokale urter og planter fra Gjefsjøen. Det er laget som en hyllest til ære for Operasjon Rype som opererte med base  på Gjefsjøen gård i fjellene på Snåsa i slutten av andre verdenskrig. Akevitten destilleres eksklusivt på Inderøy Brenneri.