Student work by Bruce Heimark

A  Thesis presented to the Department of History and the Faculty of the Graduate College University of Nebraska In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts, University of Nebraska at Omaha by Bruce Heimark, May, 1990.

This thesis investigates the conduct of unconventional warfare as performed by one of the many teams of allied sabateurs parachuted deep behind enemy lines in German-occupied countries during World War II. The team studied as an example of this type of warfare was the Office of Strategic Services Norwegian Special Operations Group (O. S. S. NORSO Group) in Operation RYPE. Its mission was to disrupt German troop movements in Norway. Its effectivemess will be judged tactically and also in the strategic environment of the Allied war effort, of which it was a part.

sabotasjeoperasjonen

Operasjon rype

I de siste krigsmånedene i 1945 var Gjevsjøen en sentral plass i forbindelse med sabotasjeoperasjon Rype. Sabotørene hadde sin base på fjellgården. Operasjon Rypes mål var å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Heimevernets nåværende innsatsstyrke “Rype” har tatt navn etter operasjonen.

Restaurering av hovedkvarteret til Operasjon Rype

OSS Gjefsjøen

Det pågår et omfattende prosjekt for å restaurere bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype under krigen. Planlagt ferdigstillelse er i løpet  av 2021.

laget på lokale urter og planter fra Gjefsjøen

Gjefsjø­akevitt

Akevitten er destillert på vann, lokale urter og planter fra Gjefsjøen. Det er laget som en hyllest til ære for Operasjon Rype som opererte med base  på Gjefsjøen gård i fjellene på Snåsa i slutten av andre verdenskrig. Akevitten destilleres eksklusivt på Inderøy Brenneri.