Historien säger att en av containrarna som släpptes den 24. mars 1945 gick genom isen och ligger på botten av Gjevsjøen än i dag. Alfred Anderson, Gjefsjøgubben, anvisade Oddvar Aasvoll plats vid en roddtur för många, många år sedan och Oddvar i sin tur överförde ortsnamnet till OSS Gjefsjøen för tre år sedan.

I snart ett år har vi planerat ett gemensamt projekt mellan Maritime Robotics och Kongsberg Seatex för att genomföra en sökning efter containern.

I veckan var det dags och 2*Eirik från Maritime Robotics, och Jørgen och Ole Magnus från Kongsberg Seatex deltog i sökandet med autonoma farkoster och avancerade ekolod. Vi har kartlagt havsbotten i det mest relevanta området och några andra möjliga områden i havet. Som alltid när vi bedriver verksamhet långt utanför allfartsvägar uppstår tekniska utmaningar som måste lösas på plats. Men med proffs på högsta hyllan löstes problemen och efter 24 timmar fungerade allt perfekt. Vi hade även med oss ​​Snorre och Christian från Upnorthfilm som gör en dokumentär om verksamheten och Nils Christian ställde upp som vanligt för att få det hela att hända.

Data måste analyseras först så att resultatet inte blir klart förrän över sommaren. Vi får vänta med spänning tills det är