Norske Akevitters Venner er en kulturorganisasjon som skal utvikle kunnskapen om de norske akevittene, skape synergi mellom norsk mat og akevitt, og ikke minst øke antallet gode møter rundt bordet. AquaVIT er organisasjonen sitt fag- og medlemsblad.

AquaVIT er medlemsbladet til Norske akevitters venner, en kulturorganisasjon som skal utvikle kunnskapen om de norske akevittene, skape synergi mellom norsk mat og akevitt, og ikke minst øke antallet gode møter rundt bordet.

Se artikkel om Operasjon Rype og Gjefsjøakevitt i tidsskriftet AquaVIT nr 1 – 2021