Operasjon Rype, den eneste amerikanskledede landoperasjon på norsk jord under 2. verdenskrig skal nå tas vare på med eget museum i bygningen som var hovedkvarter for operasjonen. Se reportasje i Snåsningen 4. april 2018.

Vil redde historisk bygg
Vil redde historisk bygg. Artikkel fra Snåsningen 4. april 2018.

Se også reportasjen i Snåsningen (krever pålogging)